Licence
Licenční nastavení se aktivuje nejdříve 30 dnů před vypršením  
platnosti. Pokud je licence platná je zaškrtnutá položka Licence  
je platná. a ověřovací kód má zadanou hodnotu. Dále nejsou  
viditelné tlačítka :
[ Zaslat žádost o licenci ]
[ Obnovit licenci ]

Váš licenční kód: Aplikací vygenerovaný licenční kód platný po  
dobu platnosti licence.

Licence do: datum platnosti licence. Zobrazená licence platí do  
tohoto data.

Licence je platná: zobrazuje zda aktuální licence je platná.  
Získání platné licence viz. dálek

Ověřovací kód: tímto kódem se ověří platnost aktuální licence.


Postup při získání licence:

1. Zaslat žádost o licenci
Stačí stisk tlačítka [ Zaslat žádost o licenci ] a žádost se odešle  
do systému společnosti SUNCRAFT CZ s.r.o.
2. Obdržení výzvy k platbě
Nejpozději do 24 hodin obržíte na Váš e-mail výzvu k platbě s  
variabilním symbolem a číslem účtu.
3. Zaplacení
Po provedení platebního příkazu a připsání částky na náš účet,  
obdržíte daňový doklad s ověřovacím kódem.
4. Obdržení ověřovacího kódu
Pak stačí spustit volbu Nastavení --> Licence a do pole Zde  
zadejte ověřovací kód zadáte obdržený ověřovací kód.
5. Obnovení licence
Nyní stačí stisk tlačítka [ Obnovit licenci ] pokud bylo zdání  
správné aplikace zobrazí zprávu o stavu licence. Nyní stačí stisk  
tlačítka Zrušit.
sunEET: Licence