sunEET: velmi snadné a jednoduché řešení e-Tržeb
Základní charakteristika

sun EET je jednoduchá a snadno ovladatelná aplikace pro zadávání odesílání  
a tisk účtenek za tržby podléhající elektronické evidenci tržeb (EET).  
Může ji použít plátce i neplátce DPH. Účtenky jsou číslovány automaticky  
podle masky a automaticky udržovaného pořadí. Každá účtenka je  
automaticky uložena do databáze. V případě, tržba není odeslána, uloží do  
databáze a čeká na odeslání. Seznam neodeslaných tržeb se zobrazí po  
výběru volby Neodeslané tržby. Ty lze jedním příkazem odeslat.

Plátce DPH: Activita se automaticky nastaví na zadání hodnoty v základní  
sazbě DPH (nyní 21%). Zadává se hodnota včetně DPH. Základ a daň se  
vypočte automaticky způsobem shora (dle metodiky GFŘ).

Neplátce DPH: Zde se zadává pouze jedna částka.

Postup: Po zadání tržby (celkem nebo v sazbách DPH) stiskem tlačítka  
ODESLAT se vytvoří účtenka s vygenerovanými Kontrolními kódy (PKP,  
BKP) a závěrečným rozpisem tržeb pro kontrolu před finálním odesláním.  
Stiskem Odeslat a tisk vytvoří digitálně podepsaná zpráva, která se odešle  
do systému EET. Po úspěšném odeslání aplikace obdrží odpověď a vytiskne  
účtenku s Fiskálním identifikačním kódem (FIK). Pokud odeslání selže,  
vytiskne se účtenka, která místo FIK obsahuje PKP. Tržba se uloží do  
databáze a čeká na nové odeslání. Pak se vše vrátí zpět do aktivity čekající  
na zadání nové tržby.

Omezení:

Tisk: V této verzi je možné tisknout účtenky a uzávěrky pouze na tiskárny  
připojené pomocí technologie BLUETOOTH.

OS Android: Aplikace je vyvíjena a testována pro Android 4.1 vyšší.