Nastavení aplikace
Nastavení je nutné pro odesílání pošty z aplikace sun EET a  
především pro Zaslání žádosti o vydání licence.

Váš e-mail: z de je nutné zadat Váš e-mail zřízený u společnosti  
Google (GMAIL), který jste zadali nebo vytvořili při prvním  
spuštění Vašeho zařízení. Bohužel mail od jiného poskýtovatele  
nebude funkční.

Heslo: zde je nutné zadat heslo k výše zadanému e-mailu  
(GMAIL)

Váš server odchozí pošty: správná hodnota je smtp.gmail.com

Port: správná hodnota je 465

E-mail pro zasílání exportovaných dat: zde zadejte e-mail  
adresu pro příjem dat exportovaných z apk sun EET. Adresa  
nemusí být od společnosti Google(GMAIL).
sunEET: Nastavení aplikace