sunEET: Neodeslané
Neodeslané tržby
Tato volba zobrazí seznam všech neodslaných tržeb za období od počátku fungování aplikace až  
do současnosti. Nelze nijak nastavit, aby nedošlo k chybě.

1. Odeslat vše: stiskem se spustí hromadné odeslání nodeslaných tržeb. Odesílá se vždy po  
jedné tržbě, od nejstarší po nejnovější. Pokud vše probíhá OK, objevují se v oznamovacím  
dialogu jednotlivé obdržené FIK. Tržba pak zmizí z obrazovky.  

2. Obnovení seznamu: jakmile se odešle poslední tržba, dojde k opětovnému načtení všech  
neoslaných tržeb. Pokud se odeslání u některé z tžeb přece jen nepovedlo, objeví se tato tržba  
opět. Pokud došlo odeslání všech bude seznam prázdný.

Návrat zpět: Pokud právě neběží odesílání tržeb je možné tuto aktivitu opustit a to stiskem  
tlačítka [ Zrušit ]. Pokud běží odesílání tržeb, je nutné počkat až do odeslání poslední tržby.