sunEET: Obchodní a licenční podmínky
Licenčnípoužívat  podmínky:

1. licence
Po instalaci a prvním spuštění do základní nabídky se vygeneruje první platná licence bez nutnosti platby a zadání ověřovacího kódu. Tato licence  
je platná 6 měsíců a je zdarma. Tato licence je licencí plnou. Tzn., že aplikaci můžete libovolně zkoušet nebo požívat v "ostrém provozu" pro  
libovolné podnikatelské aktivity, které podléhají nebo budou podléhat povinnosti evidovat tržby v systému EET. Pokud tato licence vyprší není  
nárok na další 1. licenci.

Další licence
vznikne po uplynutí první nebo jakékoliv další licence. Tato licence trvá 12 měsíců a podléhá licenčním poplatkům. Získání této licence je popsáno  
v kapitole Nastavení --> Licence.


Obchodní podmínky

1. licence                     6 měsíců                   0,00 Kč
Další licence             12 měsíců             490, 00 Kč

Cena každé Další licence je tedy 490,- Kč / 1 kalendářní rok.

Cena je uvedena bez DPH. V současnosti nejsme plátci DPH. Pokud se v budoucnosti staneme plátci DPH bude tato cena navýšena o hodnotu  
DPH v základní sazbě (v současnosti 21%). Dále si vyhrazujeme právo cenu za další licenci změnit.