sunEET: Bluetooth tiskárna
Bluetooth tiskárna
Nejdříve je nutné tiskárnu propojit Android zařízením(tablet,  
telefon). Jakmile máte tiskárnu přihlášenou k zařízení, viz.  
Nastavení --> Bluetooth, spusťte nejdříve tiskárnu, pak  
aplikaci sunEET. Pokud bude přihlášeno pouze jedno zařízení,  
aplikace si jeho název nastaví sama. Pokud je více bluetooth  
zařízení, je nutné zadat Název. Ten je uveden v návodu ke  
každé tiskárně, nebo v seznamu bluetooth zařízení v nastavení  
systému. Jakmile provedete příslušná nastavení stačí stisk [  
Uložit nastavení ] budou tyto změny uloženy a promítnuty do  
chování aplikace.
Pokud stiskem vyberte jakékoliv pole, dole se zobrazí bublina s  
významem datového pole

Název bluetooth tiskárny: Jedná se o název bluettoth zařízení,  
pod jakým je přihlášeno do systému Android. Pokud se toto pole  
nenastaví při startu aplikace, je nutné jej zadat. Bez něj není  
možné tisknout účtenky.

Počet znaků tisknutých na šíř ady dle příslušné tiskárny pro  
tisk v českém jazyce. Ne každá tiskárna tuto volbu podporuje. V  
případě hodnoty 0 aplikace přeloží texty do znaků bez diakritiky,  
aby se netiskly "paznaky".

Vytisknout QR kód účtenkovky: zašktnutím zvolíte tisk QR-
code pro načtení a odeslání do loterie účtenek EET. QR kód  
zobrazuje zjednodušenou variantu bez DIČ s FIK nebo BKP.  
Varianta se nastavuje automaticky podle toho zda jste obdrželi  
FIK nebo ne.

Tisknout částky v sazbách DPH: zaškrtnutím se zvolí  
možnost, aby se na účtenkách a uzávěrkách tiskly před celkovou  
částkou i celkové částky v jednotlivých sazbách DPH. Volba je  
podporovaná pouze u volby Nastavení EET --> Jsme plátci  
DPH. V případě neplátce se volba ignoruje.

Zapnout funkci pro uřezávání papíru: pokud je tiskárna  
vybavena řezačkou papíru (cuter), tak zašktnutím se zapne  
funkce tiskárny, která každou účtenku po vytištění uřízne. Není  
nutné trhat. Pokud tiskárna není tímto vybavena doporučujeme  
nezapínat.

Tisknout logo na účtenku: Zapne / vypne tisk loga Vaší firmy  
na EET účtenku. Je nutné vybrat soubor obsahující logo pomocí  
volby [Najít]. Pozor logo je potřeba přizpůsobit tiskárně (převést  
do odstínů šedi a zvolit 16bit rastr (16bit BITMAP).

Soubor s logem: celá cesta včetně návu souboru s logem.

Najít: spustí dialog pro vyhledání souboru s logem. Stejné jako u  
nastavení certifikátu.

Tisknout hlavičku s textem: Zapne/vypne tisk textové hlavičky  
na začátku účtenky. viz Text hlavičky.

Text hlavičky: Obsahuje text hlavičky.

Tisknout patu s textem: Zapne/vypne tisk textové paty na  
konci účtenky. viz Text paty.

Text paty: Obsahuje text paty.