1. Zadání záporné účtenky (nejde o storno doklad e-tržby)

A. zadání [0]
B. zadání operátoru [-]
C. zadání částky, kterou chcete v záporné hodnotě např 150
D. zadání opearátoru [=]

Ve vybraném poli pro částku (pro plátce DPH v jednotlivých sazbách) se po tomto početním úkonu objeví záporná částka, kterou je možné  
standardním způsobem odeslat.

Pokud k této tržbě vytvoříte storno tržbu bude tím pádem kladná.

2. Odstranit všechny účtenky
funkce se použije při přechodu na nový rok, nyní chráněná autorizací PIN. Před spuštěním funkce se doporučujeme zpracovat všechny  
uzávěrky a provést zálohu dat.
sunEET: Tipy a triky