sunEET: Údržba
Údržba a exporty dat
Tato volba nabízí jednoduché menu voleb s následující funkčností.

Záloha dat: stiskem se spustí dialog, který očekává výběr složky v uložišti pro zápis zálohy  
databáze účtenek. Zálohuje se vždy celá aktuání databáze do souboru typu *.BCK. Každá  
záloha má ve svém jméně datum čas vytvoření zálohy, tudíž nemůže dojít k přepisování  
jednotlvých souborů se zálohou.

Obnova dat: volba spustí dialog, který očekává výběr a zadání souboru zálohy (soubor typu  
*.BCK ze složky, kam byly prováděny zálohy dříve). Po výběru se provede obnovení databáze  
ze zálohy.  
POZOR! tato operace je nevratná. Jakmile povtrdíte provedení obnovy databáze je aktuální  
databáze nahrazena zálohovanou a případné rozdíly již nejde vrátit.

Export do XML: volba spustí activitu, jejíž ovládání je shodné s volbou Všechny tržby. Vybrané  
účtenky na základě zvolených datumů a časů jsou vyexportovány do formátu XML a odeslány  
na e-mail nastavený volbou Nastavení aplikace: E-mail pro zaslání exportovaných dat.

Export do CSV: volba spustí activitu, jejíž ovládání je shodné s volbou Všechny tržby. Vybrané  
účtenky na základě zvolených datumů a časů jsou vyexportovány do formátu CSV a odeslány na  
e-mail nastavený volbou Nastavení aplikace: E-mail pro zaslání exportovaných dat.

Odstranit všechny účtenky: volba odstraní všechny až dosud pořízené účtenky z databáze a  
interní počítadlo účtenek nastaví zpět na hodnotu 1. Před touto vobou doporučujeme vždy  
provést zálohu dat. Tato funkce by se měla použít pouze při přechodu z trial verze na ostrou  
funčnost (zadání vlastního DIČ a certifikátu), popřípadě při přechodu na nový rok.
POZOR! tato operace je nevratná.
Nyní možnost autorizovat funkci zadáním PIN viz. Nastavení: Nastavení EET.

Zrušit: tato volba vrátí aplikaci do hlavního menu