sunEET: Přidat e-tržby
Základní postup

1. Zadání částky: stiskem na tlačítka s čísly postupně zadat číslice. Jakmile je hodnota zadána je možné buďto zobrazit účtenku  
nebo stisknout [ + ] pak zadat další čásku. Ve volném řádku nad [ Celkem ] se budou postupně objevovat jednotlivé mezisoučty.  
Je možné použít i operaci násobení, ta funguje na základě své priority(nejdříve vynásobí a pak přičte nebo odečte). Na závěr stačí  
stiknout [ Účtenka ]. Smazání hodnoty provedete tlačítkem [ C ] vedle [ Celkem ]. Číslici smažete tlačítkem [ šipka ].

2. Kontrola a odeslání: Pak vyjede účtenka obsahující všechny údaje pro kontrolu. V připadě že jsou zobrazeny kódy PKP a BKP,  
proběhlo jejich vygenerování z hodnot účtenky a Vašeho certifikátu. Zkontrolujte částku a stiskněte [ Odeslat a tisk ]. Pokud  
chcete účtenku odeslat e-mailem stiskněte [ Odeslat a e-mail ]. Aplikace Vás vyzve k zadání e-mailu.
Potom je účtenka odeslána do systému EET. Pokud bude účtenka přijata systémem EET vytiskne s účtenka s hodnotou FIK. Pokud  
ne, vytiskne se účtenka s hodnotou PKP.
V případě zjednodušeného režimu se místo [ Odeslat a tisk ] nabídne volba [ Uložit a tisk ] a vytiskne se účtenka vždy s  
hodnotou PKP. Účtenka se uloží a čeká odeslání. Viz. volba Neodeslané.

3. Návrat zpět: po odeslání, uložení a tisku se aplikace automaticky vrátí do režimu zadání nové účtenky. Takto lze celou akci  
opakovat do ukončení - volba [ Ukončit ].

Pro plátce DPH:
Základní postup

Postup je naprosto shodný s předchozím, pouze s tím rozdílem, že uživatel zadává vždy celkovou částku včetně DPH do pole v  
požadované sazbě. Přepnutí mezi sazbami se provede stiskem na tlačítko s příslušnou sazbou nebo na konkrétní částku v sazbě  
(hned vedle tlačítka). Výmaz hodnot e provede tlačítkem [ C ] pro každou sazbu zvlášť, nebo pro všechny u pole [ Celkem ].

Daň a základ daně se vypočítá z celkové částky vždy způsobem shora dle předpisu FÚ.

Další postup je shodný s postupem pro neplátce DPH.